Limunada

Limunada!

​SAMO TANGO IS THE FIRST PROJECT AND THE LONG LASTING LOVE OF FOUNDER AND HEAD OF THE LEMONADE.

​Project is aiming to demonstrate and promote the various aspects of Argentine Tango in modern socialite. This not only includes the dance itself, but also its social and cultural connections of the past and present.

The philosophy of tango is manifested as a link that knows no cultural or ethnic differences, but strives to create synergies between people in different parts of the world, from diverse cultural heritage. 

ABOUT 

Non profit Association is dealing with conscious realization of a coherent civil society that encourages and apprehension culture of all nations, especially throw the artistic expression such as dance, music, painting etc.
In that sense we are organizing exhibitions, concerts, performances, workshops, and public forums with diversity of visual, literary, musical artists, to encourage the creation of a multi-cultural, multi-religious and multi-ethical society.

​Projekt Samo Tango prvjenac je ​rada udruge i osobna dugogodišnja ljubav predsjednice i osnivačice udruge limunada.


Projekt ima za cilj pokazati i promicati razne aspekte Argentinskog tanga u modernom društva. To ne uključuje samo  ples, već i društvene i kulturne veze iz prošlosti i sadašnjosti.

Filozofija tanga manifestira kao veza koji ne poznaje kulturne i etničke razlike, već nastoji stvoriti sinergiju između ljudi u različitim dijelovima svijeta, i raznoličitih kulturnih baština.

 

The Lemonade

Ne-profitna udruga Limunada za organizaciju događaja u kulturi. Osnovana početkom 2015, sa ciljem poticanja svjesne realizacije koherentnog civilnog društva koja potiče kulture svih naroda, posebice kroz umjetnički izraz poput plesa, glazbe, fotografije, slikarstva itd
U tom smislu organiziramo izložbe, koncerte, predstave, radionice i javne tribine sa likovnim, književnim, glazbenih i inim umjetnicima kako bi potaknuli stvaranje multi-kulturnog, multireligijskog i multi-etičkog društva.

O NAMA

​​​​​​​​samo

​tango